Hoe ziet úw financieel plaatje eruit als u met pensioen hoopt te gaan of misschien eerder wil stoppen met werken?

Pensioen is voor veel mensen een ver-van-hun-bed-show. Jaarlijks worden er pensioen-overzichten verstrekt en na daar een blik op te hebben geworpen, worden ze in de regel opgeborgen en wordt er niet meer naar omgekeken. Die cijferbrij heeft de meeste mensen niet zoveel te zeggen. Misschien vergaat het u ook zo...

Maar toch is het raadzaam om daar nu wél eens aandacht aan te besteden!

Op vragen zoals:

  • Kan ik tegen die tijd wel rondkomen van mijn AOW en mijn opgebouwde pensioen?
  • Hoe zit het met een mogelijk AOW gat? Mijn partner is jonger dan ikzelf ben en de partner toeslag AOW is sinds 2015 afgeschaft.
  • Hoe veel pensioen zou ik eigenlijk krijgen?
  • En is mijn totale inkomen dan een beetje in overeenstemming met wat we nu hebben?
  • Hoeveel netto inkomen zou ik straks nodig hebben? Met andere woorden: hoe hoog is mijn gewenste netto besteedbare inkomen dan?
  • (zie ook in de grafieken die € 2.500,- als voorbeeld)
  • Hoe zit het dan met mijn hypotheek?

Wij kunnen dit mooi voor u op een rij zetten en hebben daar een gerenommeerd financieel rekenprogramma voor aangeschaft.

Als we beschikken over de benodigde gegevens kunnen we dat allemaal verwerken en krijgt u niet alleen cijfers te zien bij de verschillende mutatiemomenten (bijv. wanneer u AOW gaat krijgen), maar ook de nog veel meer aansprekende grafieken. Dan ziet u in één oogopslag hoe u ervoor staat. Vervolgens, wanneer blijkt dat het gewenst is dat er aan de financiële situatie gesleuteld wordt, kunnen we daar een oplossing voor zoeken. Bijvoorbeeld die grote of minder grote gaten in de grafiek dichten en berekenen welk bedrag daarvoor nodig is en wat u daarvoor moet doen.

Laat uzelf door ons adviseren en een financieel plan opzetten!

U hoeft zelf al uw pensioengegevens (huidige en oude pensioenen) niet op te zoeken. Dit kunnen wij allemaal downloaden met uw hulp als u de DigiD gegevens in een gesloten bestand aanlevert (of eventueel rechtstreeks). Hoe dit werkt zenden we u toe.

Vanaf thuis kunt u meekijken op ons scherm

Gezien de huidige omstandigheden ontvangen we geen klanten op ons kantoor.

We werken met een programma waarmee u thuis op het eigen scherm (gezamenlijk) kunt meekijken en via de (mobiele) telefoon kunnen we communiceren met elkaar. Dat werkt heel mooi en is tot grote tevredenheid bij andere klanten. U kunt het dan helemaal volgen en bij elke mutatie kunt u zien wat er gebeurt. U kunt dus lekker thuisblijven en op een tijdstip wanneer u dat uitkomt kunnen we afspreken. Wanneer we alles hebben afgerond krijgt u het gehele rapport met de grafieken digitaal toegezonden of u krijgt een print van het geheel in kleur of beide. Dan hebt u altijd het naslagwerk achter de hand om het nog eens in te zien. Mocht er iets wijzigen in de komende jaren, dan kan dat altijd weer worden aangepast.

Maak een afspraak
0113 57 66 66
Voorbeelden

Om een idee te geven hoe e.e.a. eruitziet, kijk dan eens goed naar de twee grafieken.

In de voorbeeldgrafieken ziet u grote verschillen.

Grafiek 1: Hier zijn de financiële zaken goed voor elkaar. Het gewenste besteedbare netto inkomen is vastgesteld op € 2.500,-- per maand en kan goed gehaald worden. Eén jaar is er wat tekort wat overbrugd kan worden uit oversparing van de voorgaande jaren.
Grafiek 2: Hier is het een heel ander verhaal. Er zal nog aardig wat geld opzij gelegd moeten worden om op de pensioendatum van Pietje aan het gewenste netto besteedbare inkomen van € 2.500,-- te kunnen komen. Het programma kan berekenen hoeveel er hiervoor nodig is en we kunnen gezamenlijk bekijken welke oplossing er gezocht kan worden en in hoeverre dit probleem op te lossen is.

Grafiek 1
Onderstaande grafiek toont het gewenste netto besteedbaar inkomen (NBI – rode lijn) afgezet tegen het werkelijke netto besteedbare inkomen (geel). Als het gele deel van een kolom eindigt onder de rode lijn dan is sprake van een tekort; het werkelijk netto besteedbare inkomen is lager dan het gewenste netto besteedbare inkomen. Eindigt een gele kolom boven de rode lijn dan is sprake van een overschot. U kunt hierdoor eenvoudig zien of u in een bepaalde periode een tekort of een overschot aan netto besteedbaar inkomen heeft. De vermelde bedragen zijn op maandbasis.

Grafiek 2
Onderstaande grafiek toont het gewenste netto besteedbaar inkomen (NBI – rode lijn) afgezet tegen het werkelijke netto besteedbare inkomen (geel). Als het gele deel van een kolom eindigt onder de rode lijn dan is sprake van een tekort; het werkelijk netto besteedbare inkomen is lager dan het gewenste netto besteedbare inkomen. Eindigt een gele kolom boven de rode lijn dan is sprake van een overschot. U kunt hierdoor eenvoudig zien of u in een bepaalde periode een tekort of een overschot aan netto besteedbaar inkomen heeft. De vermelde bedragen zijn op maandbasis.

Neem het bovenstaande eens in overweging!
Wij vernemen graag uw reactie. Aan deze werkzaamheden zijn vanzelf wel kosten verbonden, deze zijn niet altijd gelijk maar zijn afhankelijk van de hoeveelheid werk enz. Onze tarieven liggen echter beduidend lager dan die van de grote(re) kantoren die ook dit soort diensten ook aanbieden.

Als u wilt kunnen we u ontzorgen van deze materie waar u zelf misschien geen weg mee weet en dat eindelijk toch wel eens geregeld wil zien.